Servimaresme

Software Productivitat / ERP / Antivirus

Programes informàtics adaptats a les característiques i particularitats necessàries per a empreses de qualsevol sector i activitat. Automatització de treballs i solucions tecnològiques per reduir costos, optimitzar temps i agilitzar tasques.
Amb els programes adequats una empresa és capaç d’organitzar i distribuir millor els seus recursos, automatitzant tasques, evitant errors humans, i reduint el cost d’inversió en temps de treball.

Són eines de treball àgils i de variades especialitats, que multipliquen la productivitat de qui les utilitza.

Podem dividir aquest programari en:
  • ERP, o Enterprise Resource Planning.
    • Són sistemes de planificació de recursos empresarials utilitzats per organitzar de fluxos de treball interns, que poden anar des de la producció en fàbrica, fins a la distribució i gestió d’estocs, i fins i tot la supervisió dels recursos humans. Estalvien temps i costos integrant tota la informació, de les diferents bases de dades, en una mateixa plataforma o programa, i permet elaborar informes d’estat concrets, per analitzar els processos interns i aspectes clau, que milloraran la productivitat en molt poc temps. Desenvolupem programes concrets i específics que simplifiquen les tasques i processos, el que es tradueix en rendibilitat i creixement per al seu negoci.
  • Antivirus i manteniment de sistemes.
    • Augmenten el rendiment dels ordinadors i de l’usuari. Les seves funcions poden variar des de la compressió d’arxius, fins a la gestió de contrasenyes o usuaris en xarxa. Els programes més reconeguts són els antivirus, utilitzats per controlar els perills i amenaces d’internet, proporcionant protecció enfront de spyware, phishing, o correus electrònics maliciosos.
El malware, els troians i cucs, són capaços de provocar greus danys, infectant i destruint arxius del sistema operatiu que poden derivar en el robatori de dades personals, bancàries, i fins i tot poden bloquejar l’accés de l’usuari al seu propi ordinador.

Per això és necessària una protecció en temps real, que s’anticipi i detecti aquestes ciberamenaces evitant danys.

La instal·lació d’un antivirus garanteix una defensa activa del seu ordinador, a més de l’actualització constant d’aquests programes contra noves amenaces a internet.
  • Ofimàtica (Ampliarem si ho veus necessari, sinó eliminarem el camp)
  • Disseny i edició (Ampliarem si ho veus necessari, sinó eliminarem el camp)

ALTRES SERVEIS INFORMÀTICS QUE OFERIM

Equips informàtics i servidors

Realització d’infraestructures de Ti per a empreses i particulars. Equips informàtics i servidors dissenyats a mida, innovadors, i específics, per garantir un volum de rendiment de treball fluid, i sempre segons les necessitats de la seva logística.