Servimaresme

Hardware i software

Dispositius, components i perifèrics, amb qualsevol configuració necessària per a un òptim rendiment. Sistemes operatius, i programes desenvolupats per a tasques específiques.

Equips informàtics i servidors

Realització d’infraestructures de Ti per a empreses i particulars. Equips informàtics i servidors dissenyats a mida, innovadors, i específics, per garantir un volum de rendiment de treball fluid, i sempre segons les necessitats de la seva logística.

Software Productivitat / ERP / Antivirus

Programes informàtics adaptats a les característiques i particularitats necessàries per a empreses de qualsevol sector i activitat. Automatització de treballs i solucions tecnològiques per reduir costos, optimitzar temps i agilitzar tasques.